Coaching by Management Drives

Sjoerd werkt sinds 2007 met de persoonlijkheidsanalyse van coaching by Management Drives. Door gebruik te maken van de methode coaching by Management Drives wordt op diepgaande en blijvende wijze ondersteund in de ontwikkeling van organisaties en teams. Doelmatig en effectief. Sjoerd is gecertificeerd voor zowel individuele coaching by Management Drives alsook coaching by Management Drives aan groepen.

Ervaring met coaching by Management Drives

Als lid van het Executive Management van de Rabobank heeft Sjoerd bijna zeven jaar gewerkt aan een bredere diversiteit in verschillende teams van de bank. In dit kader zijn diverse vrouwelijke collega’s als coach begeleid in het programma Vrouwelijk Talent Naar De Top. Hierbij is met coaching sessies en het beschikbaar stellen van het netwerk een bijdrage geleverd aan de next steps van deze talentvolle collega’s.

Wat is coaching by Management Drives?

Management Drives is een unieke methode om naar personen, teams en organisaties te kijken. De methodiek biedt daarmee een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van ieder individu en van het team. Management Drives gebruikt een taal met zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. Iedere kleur staat voor een stijl van leiderschap op organisatiecultuur. Behalve een analyse van de samenwerking tussen teams en personen geeft het ook concrete handvatten voor verbetering. ​

Wat levert het op?

Meer inzicht in uzelf en elkaar. Het maakt inzichtelijk wat iemand motiveert. Het geeft inzicht in waar jezelf toe gedreven bent maar ook waar anderen toe gedreven zijn. Het geeft inzicht in hoe u als team functioneert en hoe u hier stappen in kunt zetten. Niet ingewikkeld, maar heel praktisch en vanuit de kracht van mensen. U bent in staat om als organisatie doelstellingen te halen, teams worden effectiever en individuen ontwikkelen zich op het gebied van leiderschap.​

Gedrag ontwikkelen

Goede leiders weten dat je drijfveren van mensen niet kunt veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld. Goede leiders weten ook welk leiderschap past bij de verschillende drijfveren en motiveren hun mensen dan ook op hun dominante drijfveren! Zo komen mensen in hun kracht en worden doelstellingen of noodzakelijke veranderingen in de organisatie eerder bereikt.

Hoe werkt het?

Vooraf vult u online een vragenlijst in. Met de uitslag gaan we tijdens de sessie aan de slag.
Vanzelfsprekend kunnen we dit nog verder op maat maken indien deze behoefte bestaat.

Meer weten?

Heeft u een coachingsvraagstuk voor uzelf of uw team? Neem dan contact met ons op. We komen graag een keer bij u langs om een kop koffie te drinken.