Spaargroep Ustawi in Oeganda

Help mensen in een derdewereldland zichzelf te helpen. Dat is exact de reden waarom EQonomie zich heeft gecommitteerd om spaargroep Ustawi in Oeganda te helpen oprichten. Dat doen we specifiek voor de regio Otuke. Dit was 20 jaar lang het oorlogsfrontgebied tussen twee strijdende partijen met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Er is sprake van voedselschaarste, vernietigde infrastructuur, gezondheidsproblemen en extreme armoede. Van de normale economie van voor deze bloedige oorlog is niets meer over. Om de oorlogsslachtoffers en de regio weer perspectief te bieden is het systeem van spaargroepen bedacht.

Spaargroepen

Omdat het voor de lokale bevolking niet mogelijk is om geld te lenen bij een reguliere bank vanwege de hoge spaarrente, wordt een VSLA-groep gevormd. VSLA staat voor ‘Village Savings en Loan Association’. We doen dit in samenwerking met een lokaal team van NGO Otuke Harvest Foundation Uganda. Zij stellen de groepen zorgvuldig samen en begeleiden de deelnemers die gaan investeren.

Iedere groep bestaat uit maximaal 30 mannen en vrouwen en heeft een bestuur, reglement en is geregistreerd bij de lokale overheid. Samen leggen ze wekelijks geld in. Deelnemers kunnen een lening opnemen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een eerste naaimachine, vee, een printer of een fototoestel. De lening moet binnen drie maanden afbetaald zijn. Het geleende geld wordt geïnvesteerd in de opzet van eigen ondernemingen om inkomsten te genereren. De groepen worden ondersteund met speciale projecten zoals pottenbakkerijen, landbouwprojecten, naaiateliers en volwassenonderwijs. Verder krijgen de deelnemers ook gespecialiseerde hulpprogramma’s aan voor traumaverwerking en medische zorg.

Steun

Met een bedrag van € 2.500 kan een spaargroep van 30 mensen opgezet worden en 2 jaar lang op alle mogelijke aspecten begeleid worden om te komen tot groei én bloei. Met een spaargroep kunnen we voor de deelnemers de cirkel van armoede doorbreken en helpen met het verbeteren van hun zelfredzaamheid. Het toezicht op de uitgeleende gelden gebeurt in Oeganda door de deelnemers van de spaargroep zelf. Hiermee is men kritisch op wat er aan wie uitgeleend wordt. Met de geleende bedragen wordt een start gemaakt met de stimulering van de lokale economie. En daar profiteren 150 mensen van mee.

Samen Voorspoed en Welvaart organiseren

Ustawi betekent voorspoed of welvaart. Het bedrijf EQonomie bemiddelt in Nederland tussen spaarders en investeerders. Dat gaat om iets andere bedragen dan in Oeganda, maar het principe is hetzelfde: spaargeld uitlenen om ondernemersplannen en hiermee de lokale economie te stimuleren. Per deal van EQonomie doneren wij een bedrag om deze spaargroep te helpen oprichten. En zo kunnen we er samen voor zorgen dat lokale gemeenschappen in staat worden gesteld zichzelf te redden en te ontwikkelen. Een principe dat goed begrepen werd door Friedrich Raiffeisen die rond 1845 al de eerste coöperatieve zelfhulp organisaties oprichtte. Duurzame verbetering van zelfhulp als steen in de vijver voor meer voorspoed en welzijn voor een lokale gemeenschap.

Bent u geïnspireerd om mee te doen? Klik dan op deze link voor meer informatie of een (fiscaal aftrekbare) donatie. Uw geld wordt goed besteed!