Disclaimer

De informatie in deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. EQonomie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie in deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan EQonomie of haar toeleveranciers.

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EQonomie.

Voor meer informatie kunt u zicht richten tot:

EQonomie
Rhijnvis Feithlaan 19
8021 AK Zwolle
E: info@eqonomie.nl
T: +31(0)6 – 10952062
I: www.eqonomie.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover EQonomie geen controle heeft. EQonomie draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.