Toezichthouden & Commissariaten

Vanuit brede interesse en opgedane kennis is Sjoerd al vroeg in zijn carrière begonnen als toezichthouder. Dat betekent dat hij ruime ervaring heeft in toezichthoudende, adviserende en begeleidende rollen heeft. Zowel in het onderwijs, in het bedrijfsleven, voor stichtingen, voor verenigingen en zorginstellingen als fondsenwervers. Als gevolg van degelijke opleidingen (o.a. de Commissarissen Cyclus 42 van Nyenrode) en regelmatige updates houdt hij de zaag scherp.

Brede kennis

Enerzijds gedraagt een goede toezichthouder zich als kritische vriend, anderzijds gaat hij nooit op de stoel zitten van de bestuurder en daardoor kan in vrijheid gevraagd en ongevraagd advies geven. Kortom het proces van de klant, student of patiënt staat altijd centraal. Ter verduidelijking; Sjoerd zijn kennis op het gebied van toezichthouden en commissariaten, ligt niet alleen op het vlak van financiën, algemeen management & strategie, maar ook op het gebied van sales & marketing, evenals organisatieontwikkeling, teambuilding én dienstverlening. Daarnaast is Sjoerd lid van de Nederlandse vereniging voor toezichthouders in zorg & welzijn: www.nvtz.nl.

Commissarissen Cyclus 42 van Nyenrode

De eisen die aan een commissaris worden gesteld zijn hoog. Niet alleen de taken en verantwoordelijkheden van een commissaris en toezichthouder worden steeds zwaarder, maar ook de risico’s rond aansprakelijkheid en reputatie nemen toe. Om kort te gaan, heeft een gedeelte van de commissarissen niet eens een specifieke opleiding genoten die hen op deze ontwikkelingen voorbereidt. Vandaar dat Nyenrode de eerste academische commissarissenopleiding in Nederland heeft ontwikkeld: namelijk de Nyenrode Commissarissencyclus. Samengevat: deze cyclus heeft Sjoerd een brede basis gegeven voor een professionele invulling van het commissariaat.

Ervaring

 • GAAV BV, Commissaris (2018-heden)
 • Stichting Ygdrasil, Voorzitter Raad van Toezicht (2018-heden)
 • Windesheim Post Bachelor Business Management, Advisory Board (2010-heden)
 • Apeldoorn Marketing, Advisory Board (2019-2022)
 • The Lighthouse Club Stedendriehoek, Member of the board (2020-2021)
 • Regionaal Perspectief Cleantech Regio, Team member 2030 (2020-2021)
 • Stichting Present Apeldoorn, Recommendation Committee (2019-2021)
 • Hospice Apeldoorn, Recommendation Committee (2019-2021)
 • Stichting Vrienden van Cosis Drenthe, Board member (2016-2018)
 • Nederlands Uitdaging, Matchgroep (2015-2018)
 • Assen Onbeperkt Aan de Slag, Advisory Board (2015-2018)
 • Gebiedsfonds Drentsche Aa, Recommendation Committee (2014-2018)
 • Assen voor Assen, Advisory Board (2014-2018)
 • International Business School Hanzehogeschool, Advisory Board (2013-2016)
 • Stichting Sportief Zwolle, Advisory Board (2010-2016)
 • Roelof van Echten College, Advisory Board (2011-2013)
 • Tim Foundation, Board member (2007-2012)
 • Deltion College, Advisory Board (2009-2011)

Meer weten?

Wilt u weten op welke manier wij u en uw organisatie kunnen bijstaan, van dagelijkse tot strategische vraagstukken en hoe we u scherp kunnen houden? Neem dan contact met ons op. We komen graag een keer bij u langs om een kop koffie te drinken.