Categorieën: Coaching

Door: Sjoerd Scholte

Delen:

Als de werkzaamheden het toelaten en het past bij het type medewerker, laat ze dan thuiswerken bij de volgende potentiële ronde van Corona

Corona in aantocht; allemaal thuiswerken?

 

Werknemers met veel behoefte aan autonomie moet je lekker laten thuiswerken.

Tijdens de laatste Corona hausse werd door de regering thuiswerken verplicht gesteld om besmettingshaarden zoveel mogelijk in te dammen. Deze omslag in werken werd op verschillende manieren door medewerkers geabsorbeerd. Medewerkers die meer introvert zijn konden (anders dan in een lawaaierige kantoortuin) gefocust op hun taak in een kantoortje thuis meters maken. De extraverte medewerkers moesten het doen zonder zich fysiek te kunnen omringen met andere mensen. De verplichte thuiswerkfase werd ook wel gekscherend The Revenge of the Introverts genoemd.

Heeft het thuiswerken voor alle medewerkers tot een hogere bevlogenheid geleid? 

Bevlogenheid is een positief affectieve-cognitieve toestand van opperste voldoening, die gekenmerkt wordt door: Vitaliteit, Toewijding en Absorptievermogen. Zoals we al eerder zagen zijn er 3 belangrijke drivers voor bevlogenheid; Autonomie, Betrokkenheid en Competenties. Door het werken op afstand werden leidinggevenden gedwongen om controle mechanismen zoals “managing by walking around” los te laten. De vertrouwensrelatie en betrokkenheid tussen management en de thuiswerker vormt de smeerolie binnen de arbeidsrelatie. De autonomie en ruimte om je eigen werk in te richten werd tijdens thuiswerken uitgebreid of anders ingeregeld. Binnen de gestelde kaders konden thuiswerkers hun werk doen. Hierbij leverde de hogere mate van autonomie (doen wat bij je past en waarbij je betrokken wilt zijn) een boost van bevlogenheid op voor degenen die hier veel waarde aan hechten. Autonomie om je werk zelf te organiseren en hier ook zelf achter te staan. Overigens als je thuis moet werken (dat maak ik zelf wel uit) doet dat natuurlijk ook wat met de beleving van je bewegingsvrijheid.

Niet alle medewerkers hebben dezelfde behoefte.

Randvoorwaarde om bijvoorbeeld als thuiswerker te kunnen gedijen binnen deze nieuwe mate van autonomie, is dat basisvaardigheden/competenties van dien aard zijn dat medewerkers in staat zijn om de gestelde taken en eisen goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast bleef ook bij medewerkers met een hoge behoefte aan autonomie de relatie met de manager van belang om in verbinding te blijven. Medewerkers die waarde hechten aan een hoge mate van autonomie hebben de nieuw verkregen ruimte kunnen gebruiken om hun werk met nog meer bevlogenheid te doen. Door de vrije keuze over de invulling van hoe en wanneer het werk gedaan moest worden, werd dit werken nog congruenter met de waarden en interesses van de medewerker.

Als de werkzaamheden het toelaten en het past bij het type medewerker, laat ze dan bij de volgende potentiële ronde van Corona lekker thuis werken in plaats van achteraan te sluiten in de files die na de vakantie vast weer volop aan de orde van de dag zijn.