Categorieën: Financieren

Door: Sjoerd Scholte

Delen:

Door de hond èn de kat gebeten

 

De box-3 belegger moet het met zijn pensioenpotje helaas ontgelden. Zeker als het over residentieel vastgoed gaat. Hieronder een opsomming van de 6 knoppen waar aan gedraaid wordt om vermogen zwaarder te belasten en beleggen in verhuurde woningen minder aantrekkelijk te maken. Normaal word je alleen door de hond òf de kat gebeten. Deze keer geldt dat niet alleen door de hond en de kat, maar ook nog door de muis en 3 andere dieren. De 6 knoppen waar aan gedraaid wordt:

1. Overdrachtsbelasting op onroerend goed van 8% naar 10,4%.
Dat kost de koper op een pand van € 350.000,= dus gewoon € 8.400,= extra.

2. Forfaitair rendementsheffing van 5,53% naar 6,17%.
Ik hoop voor u dat u meer rendement maakt op uw bezittingen, maar als het minder is, wordt u wel belast alsof u 6,17% rendement maakt.

3. WOZ-waarde stijging met 17%.
Een knop waar u weinig invloed op hebt. Het fictieve rendementspercentage wordt losgelaten op deze grootheid. Op € 350.000,= betekent dit een extra heffingsgrondslag van zo’n € 60.000,=

4. Aftrekbare rente over uw Box 3-schulden gaat naar een forfaitair percentage van 2,57%.
Dit percentage was tot een jaar geleden best realistisch. Althans voor financiering van een woning voor eigen gebruik. Voor een beleggingspand was dit percentage zeker niet haalbaar. Waarschijnlijk betaalt een belegger die een deel heeft geleend eerder 5%. Die echte kosten zijn dus slechts ten dele aftrekbaar.

5. Belastingheffing box 3 vermogen stijgt van 31% naar 34%.

6. Inperking huur voor panden onder 187 puntensysteem: gemaximeerd op € 1.000,=
Als u een pand heeft waar u niet aan deze punten komt met een huuropbrengst van laten we zeggen € 1.400,= wat in de grote steden al gauw aan de orde is, mag u een kleine € 5.000,= rendement inleveren.

Box 3 beleggingen in de vorm van verhuurd vastgoed komen we veel tegen bij zelfstandig ondernemers. Logisch, want de overheid heeft jarenlang gedrukt op eigenaarschap en het goed regelen van een pensioen. Met de lage rente was het kopen van woningen om te verhuren een prima idee. Diverse panden werden opgeknapt, verduurzaamd, verfraaid en gereed gemaakt voor verhuur. Inmiddels wordt er aan zoveel knoppen gedraaid dat dit in 1 klap niet meer interessant is. Dat deze verhuurde woningen in een bepaalde behoefte voorzien, behoeft geen betoog. Er is in Nederland nog steeds een grote groep mensen die om hun moverende reden niet wil of niet kan kopen (verbouwing, scheiding, zelfstandig ondernemer, tijdelijk verblijf in Nederland en/of geen bestendig inkomen als toets voor sociale huur of hypotheek). Deze doelgroep gaat het de komende periode knap lastig krijgen om een passende huurplek te krijgen. Het beoogde effect van een goed functionerende woningmarkt pakt precies andersom uit. Huurders in de vrije sector krijgen de deksel op de neus. Beleggers doen hun verhuurde panden van de hand en gaan op zoek naar andere investeringsmogelijkheden om iets aan pensioenvorming te doen.

Bent u geïnteresseerd in andere investeringsmogelijkheden? Kijk dan eens op deze site van NLInvesteert.