• Een mooie match: PEC Zwolle met haar skyboxen en businessclub en Sjoerd van NLInvesteert bevorderen beide ondernemerschap. Mooi om te zien hoe het loyale partnership van deze beide eredivisiespelers elkaar het komend seizoen weer versterken.

  • Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, heeft het 1e exemplaar van het rapport over de toegankelijkheid van financiering voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in ontvangst genomen. Het rapport, uitgevoerd door Sjoerd Scholte, richt zich op de vraag hoe MKB-ondernemers zelf kunnen bijdragen aan het vergroten van de toegang tot financiering.

  • Skin in the game verwijst naar het principe waarbij degenen die betrokken zijn bij een financiële transactie ook persoonlijk belang hebben bij de uitkomst ervan. Hoewel dit principe enkele voordelen biedt, brengt het ook potentiële nadelen met zich mee.

  • Businessclub De Swolsche, waar bedrijfsleden van Golfclub Zwolle bij zijn aangesloten heeft er weer een nieuw businesslid bij. Sjoerd Scholte, regiodirecteur van NLInvesteert sluit zich aan bij de mooiste businessclub van regio Zwolle. De businessclub van golfclub Zwolle heeft mooie events, maandelijkse wedstrijden en ruime gelegenheid om andere leden te leren kennen.

  • Voor de volgende groeifase van wijngroothandel Icarius heeft NLInvesteert een bijdrage geleverd door het bijeenbrengen van de benodigde financiering. Met deze financiering wordt de ondernemer in staat gesteld zijn keuzepalet verder uit te breiden om de betere horecagelegenheden en inmiddels ook de particuliere wijnkoper nog beter van dienst te kunnen zijn.

  • MKB-ondernemers ondervinden moeite bij het verkrijgen van financieringen. Om hun plannen uit kunnen voeren is doorgaans extern kapitaal nodig. Ligt het moeilijk verkrijgen van financieringen aan de banken, de adviseur of de ondernemer zelf?

  • Het pensioenpotje van de box-3 belegger moet het ontgelden. Zeker als het over residentieel vastgoed gaat. Normaal word je alleen door de hond òf de kat gebeten. Deze keer geldt dat je niet alleen door de hond èn de kat wordt gebeten, maar ook nog eens door de muis en 3 andere dieren.

  • Voor de verduurzaming en verbouwing van restaurant De Boomstam in Hardenberg heeft NLInvesteert een bijdrage geleverd door het bijeenbrengen van de benodigde financiering. Met deze financiering worden de ondernemers in staat gesteld het restaurant energiezuiniger te maken en te moderniseren.

  • Het jaar van het konijn volgt op het jaar van de tijger in de Chinese astrologie. Er wordt gezegd dat het jaar van het konijn een tijd is van vrede en harmonie, en dat mensen die geboren zijn in het jaar van het konijn vaak vriendelijk, diplomatiek en slim zijn.

  • Voor de verduurzaming en verbouwing van haar bedrijfspand heeft NLInvesteert een bijdrage geleverd door het bijeenbrengen van de benodigde financiering. Met deze financiering wordt de Ommer Apotheek in staat gesteld het bedrijfspand weer helemaal up-to-date te maken voor haar gebruikers.