Categorieën: Financieren

Door: Sjoerd Scholte

Delen:

Het belang van een bedrijfsplan bij bedrijfsfinancieringen

 

Het belang van een goed doordacht bedrijfsplan voor het winnen van het vertrouwen van financiers kan niet genoeg benadrukt worden. Het is één van de fundamenten waarop de relatie tussen de ondernemer en de financier rust, en het vormt de leidraad voor de toekomstige groei en succes van het bedrijf.

Een helder bedrijfsplan met een duidelijke visie en strategische afwegingen geeft niet alleen de financier een overzicht van de plannen van de ondernemer, maar het biedt ook de ondernemer zelf een kompas om zijn bedrijf te leiden. Door bewust stil te staan bij allerlei aspecten van de bedrijfsvoering, worden keuzes doordacht gemaakt en wordt de focus scherp gesteld op de doelen die nagestreefd worden. In mijn vele gesprekken met diverse ondernemers is duidelijk geworden dat het doorleven van deze visie en strategie het ook makkelijker maakt om deze aan de financier uit te leggen. Een ondernemer die zijn toekomstvisie scherp en helder heeft, kan dit met overtuiging presenteren aan potentiële investeerders of kredietverstrekkers. Dit geeft de financier het vertrouwen dat de middelen die ter beschikking worden gesteld efficiënt zullen worden ingezet.

Bovendien getuigt een goed uitgewerkt bedrijfsplan van professionaliteit en serieuze toewijding aan het bedrijf. Het laat zien dat de ondernemer bereid is om de nodige tijd en moeite te investeren om zijn plannen te onderbouwen en zijn bedrijf naar succes te leiden. Dit kan bijdragen aan het gepercipieerde vertrouwen van financiers in zowel de ondernemer als het bedrijf, en kan leiden tot een positieve beoordeling van de kwaliteit van beide. Hoewel sommige ondernemers aangeven dat het schrijven van een bedrijfsplan een tijdrovende exercitie is, erkennen de meesten toch het nut ervan. Het dwingt hen om na te denken over belangrijke strategische keuzes en helpt hen om hun plannen concreet te maken. Bovendien kan het regelmatig herijken van het bedrijfsplan, helpen om de koers van het bedrijf aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe kansen te benutten.

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat een bedrijfsplan niet alleen een intern document is. Het kan ook dienen als een middel om externe stakeholders, zoals financiers, te betrekken bij de visie en plannen van het bedrijf. Het delen van innovatieve ideeën en het laten toetsen van de visie door externe partijen, zoals financiers, kan helpen om het vertrouwen te versterken en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Kortom, het hebben van een goed doordacht bedrijfsplan met een heldere visie en strategische afwegingen is essentieel voor het winnen van het vertrouwen van financiers. Het biedt niet alleen een leidraad voor de toekomstige groei en succes van het bedrijf, maar het getuigt ook van professionaliteit, toewijding en innovatiekracht, wat cruciaal is in een competitieve zakelijke omgeving.

In het 5 P of Credit model staat dit kenmerk van een goed financierbare ondernemer weggeschreven onder de P van Plan. Het hele rapport over de financierbaarheid van ondernemers is te lezen via de link.