Categorieën: Financieren

Door: Sjoerd Scholte

Delen:

Influencers in finance slaan handen ineen

 

De regio Zwolle staat stevig op de kaart en doet mee in de top 4 van de economische regio’s van Nederland. Om de regionale brede welvaart verder te verstevigen en de ondernemers in de regio te helpen om verder te groeien, te innoveren en te verduurzamen is kapitaal nodig. De influencers in finance hebben de handen ineengeslagen om te zorgen dat het MKB van de juiste financiering wordt voorzien. Vanzelfsprekend is NLInvesteert Regio Zwolle hierbij om haar steentje bij te dragen.

De doelstellingen van de influencers zijn onder toeziend oog van gedeputeerde Eddy van Hijum en de wethouder van duurzame economie Paul Guldemond begin december vastgelegd in het memorandum of understanding en ondertekend op het gemeentehuis in Zwolle. De doelstellingen luiden als volgt:

  • Kennis verzamelen en inzetten over de nieuwe financieringsmogelijkheden, zowel voor onszelf als de intermediairs in de regio, die een belangrijke rol hebben in het vinden van financiering voor ondernemers.
  • Oplossingen vinden om de aansluiting tussen financiers soepel te laten verlopen. Hiervoor behandelen we in versnellingstafels cases van ondernemers.
  • Fungeren als klankbord voor onder meer publieke partijen als het gaat om de opzet en inzet van nieuwe/aanvullende instrumenten voor ondernemers en de financiering van de regionale economische agenda.
  • Fungeren als een krachtig netwerk dat aanspreekbaar is op hun bijdrage aan de economische regio van de Regio Zwolle.

Met een positie als lid van de Economic Board Regio Zwolle worden de influencers in finance vertegenwoordigd en blijven ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van regio Zwolle. Hierbij wordt gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan de Board.

Wilt u alvast weten wat er aan financieringsinstrumenten in de regio beschikbaar is? Kijk dan voor meer informatie op onze website: https://www.nlinvesteert.nl/regio/zwolle of kom langs op ons kantoor voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.