Categorieën: Financieren

Door: Sjoerd Scholte

Delen:

Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland ontvangt onderzoek naar MKB financieringen

Jacco Vonhof ontvangt onderzoek naar MKB financieringen

 

MKB Financiering met menselijke maat

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, heeft het 1e exemplaar van het rapport over de toegankelijkheid van financiering voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in ontvangst genomen. Het rapport, uitgevoerd door Sjoerd Scholte, richt zich op de vraag hoe MKB-ondernemers zelf kunnen bijdragen aan het vergroten van de toegang tot financiering.

MKB-krediet als brandstof voor de motor van de economie

Ondanks dat MKB-ondernemingen een essentiële motor zijn voor de economie, ervaren zij moeite om krediet te verkrijgen als gevolg van de terugtrekkende bewegingen van banken. Banken worden kritischer door Europese regelgeving en kostenbelading. Hierdoor zijn de traditionele financieringsmogelijkheden voor het MKB beperkter geworden. In tegenstelling tot het grootbedrijf, dat vaak nog een eigen accountmanager en financiële experts in dienst heeft, hebben klein-MKB-ondernemers niet altijd de benodigde middelen en expertise om effectief krediet aan te vragen.

Toegankelijkheidsparadox

Het rapport benadrukt dat crowdfunding en fintech-bedrijven deels een oplossing bieden voor het financieringsgat dat door banken wordt achtergelaten. Echter, niet alle MKB-ondernemers zijn bekend met deze nieuwe mogelijkheden. Dit zorgt voor de zogenaamde toegankelijkheidsparadox. De financieringsopties zijn toegenomen, maar worden onvoldoende benut. Financieel adviseurs en intermediairs spelen een belangrijke rol als regisseur om ondernemers bij te staan in deze nieuwe omstandigheden en mogelijkheden. De ondernemer zelf is met zijn gedrag goed in staat invloed uit te oefenen op de toegang tot krediet.

We hebben geen tijd te verliezen en zullen met alle stakeholders de schouders eronder moeten zetten om de verdiencapaciteit van Nederland verder te stimuleren. Een goed functionerende financieringsmarkt is hierbij essentieel.
– Jacco Vonhof, directeur MKB Nederland –

Betrouwbaarheid en vertrouwen

Het rapport bevat de resultaten van kwalitatief onderzoek naar het gedrag van ondernemers en de invloed hiervan op hun betrouwbaarheid en het gepercipieerde vertrouwen door financiers in de ondernemer. Het blijkt dat het gedrag van ondernemers beide aspecten kan beïnvloeden. Betrouwbaarheid kan worden beoordeeld aan de hand van het 5 C’s of Credit-model (Baiden), waarbij harde data, zoals krediethistorie, eigen inbreng of zekerheden, geanalyseerd worden om een oordeel te vormen. Als er echter maar op één onderdeel geen punten worden gescoord zegt de computer bij de bank doorgaans al nee. De warme weging en menselijke maat wordt in de beoordeling gemist.

Menselijke maat

Door Scholte is een nieuw model ontwikkeld, genaamd de 5 P’s of Credit, dat de subjectieve variabelen van vertrouwen benoemt. MKB-ondernemers kunnen er gericht aan werken om de toegang tot kredietfaciliteiten te vergroten. Het gaat hierbij om bewust stil te staan bij dimensies zoals: imago, passie voor je vak, netwerkparticipatie, contacten met adviseurs, toekomstvisie en de mate waarin wordt bijgedragen aan maatschappelijke opgaven. Scholte pleit ervoor dat deze variabelen weer een nadrukkelijke plek krijgen in de weging om tot kredietverlening over te kunnen gaan

Kredietverlening gaat verder dan een kille computeranalyse. Er is behoefte aan een warme weging bij kredietbeoordeling. Een essentieel onderdeel van het vakmanschap van de hedendaagse financier.
– Sjoerd Scholte –

Aanbevelingen

Het rapport bevat aanbevelingen voor ondernemers, financiers en adviseurs om de toegankelijkheidsparadox zoveel mogelijk te verkleinen. Ondernemingsplannen kunnen hierdoor makkelijker worden gefinancierd en het verdienvermogen van de economie kan verder worden gestimuleerd. Adviseurs, intermediairs en financiers kunnen ondernemers helpen om zich bewust te worden van de impact van hun gedragingen op de toegankelijkheid van financiering. Het hele rapport is hier gratis te downloaden.