• In november overhandigde Sjoerd Scholte van het bedrijf EQonomie een mooie cheque aan Gabriele, projectmanager van Stichting Otuke. Hiermee kan de spaargroep Ustawi worden opgericht in Uganda. Ustawi staat voor voorspoed of welvaart. Van de spaargroep worden dertig dorpsbewoners lid. De spaargroep gaat aan de slag met het stimuleren van de lokale economie.

  • Een neusje voor kansen in commercieel vastgoed. Dat hebben ze bij FOR BV. Vandaar dat NLInvesteert werd gevraagd een bijdrage te leveren door het bijeenbrengen van het benodigde kapitaal voor de aankoop van een winkel en appartementen voor de verhuur.

  • Groeien doen ze bij Fairwater! Vandaar dat NLInvesteert werd gevraagd een bijdrage te leveren door het bijeenbrengen van het benodigde werkkapitaal. Met deze financiering wordt de ondernemer, Sytze van Veen, in staat gesteld scherp in te kopen om zijn klanten te voorzien van de beste deals.

  • Op 18 oktober vond de Buy and Build-bijeenkomst in samenwerking met Alfa Zwolle 'Groeien door overname' plaats bij de Golfclub Zwolle. Tijdens dit evenement hebben we niet alleen bestaande klanten, maar ook nieuwe partners mogen verwelkomen. Samen deelden we waardevolle inzichten over het Buy and Build-proces.

  • Gefeliciteerd! We zijn over de helft van het benodigde bedrag van € 2.500,= voor de oprichting van de spaargroep Ustawi in Oeganda. Uw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. Met een spaargroep zorgen we er samen voor dat de lokale economie in 1 van de armste gebieden in de wereld weer een fundament krijgt.

  • Een mooie match: PEC Zwolle met haar skyboxen en businessclub en Sjoerd van NLInvesteert bevorderen beide ondernemerschap. Mooi om te zien hoe het loyale partnership van deze beide eredivisiespelers elkaar het komend seizoen weer versterken.

  • Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, heeft het 1e exemplaar van het rapport over de toegankelijkheid van financiering voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in ontvangst genomen. Het rapport, uitgevoerd door Sjoerd Scholte, richt zich op de vraag hoe MKB-ondernemers zelf kunnen bijdragen aan het vergroten van de toegang tot financiering.

  • Skin in the game verwijst naar het principe waarbij degenen die betrokken zijn bij een financiële transactie ook persoonlijk belang hebben bij de uitkomst ervan. Hoewel dit principe enkele voordelen biedt, brengt het ook potentiële nadelen met zich mee.

  • Businessclub De Swolsche, waar bedrijfsleden van Golfclub Zwolle bij zijn aangesloten heeft er weer een nieuw businesslid bij. Sjoerd Scholte, regiodirecteur van NLInvesteert sluit zich aan bij de mooiste businessclub van regio Zwolle. De businessclub van golfclub Zwolle heeft mooie events, maandelijkse wedstrijden en ruime gelegenheid om andere leden te leren kennen.

  • Voor de volgende groeifase van wijngroothandel Icarius heeft NLInvesteert een bijdrage geleverd door het bijeenbrengen van de benodigde financiering. Met deze financiering wordt de ondernemer in staat gesteld zijn keuzepalet verder uit te breiden om de betere horecagelegenheden en inmiddels ook de particuliere wijnkoper nog beter van dienst te kunnen zijn.